دفاتر نمایندگی

دفتر نمایندگی بندرعباس

مدیریت : دکتر محمد علی میرزایی


آدرس : بندر عباس، کوی فرهنگیان، خیابان ابن سینا،پاک علم و فناوری، مجتمع آبادگران ساحل جنوب.


تلفن : 07633333431 , فاکس : 07633348448

 


دفتر نمایندگی اهواز

مدیریت : دکتر سالم بعنونی


آدرس : اهواز، کیانپارس، فلکه سوم، مجتمع اداری تجاری امام رضا، طبقه اول، واحد 3


تلفاکس : 06133910284