مدیــران

علی محمد میر شمس

مدیرعامل


بیش از 25 سال تجربه در زمینه مدیریت انرژی، نیروگاه، ابزار دقیق و تعمیرات نگهداری در شرکت های دولتی و خصوصی.
Contact: ali@asiawatt.com

امیر جعفر مقدم

رئیس هیئت مدیره


بیش از 35 سال سابقه در صنعت هواپیمایی، خطوط کشتیرانی، تجارت بین المللی و عملیاتی در شرکت های دولتی و خصوصی.
Contact: amir.j@asiawatt.com

دکتر پوریا عروجی

مدیر واحد مکانیک


بیش از 10 سال تجربه در زمینه طراحی سایت و piping ، طراحی سیستم های H-vac و ممیزی انرژی در واحد های دولتی و خصوصی..
Contact: pooria@asiawatt.com

احسان رومی زاده

مدیر پروژه


با بیش از 20 سال تجربه در زمینه معادن ، ممیزی و مدیریت انرژی و تدوین استاندارد مصرف انرژی.
Contact: ehsan@asiawatt.com

یحیی حاج ابن علی

مدیر واحد برق


با بیش از 12 سال تجربه در زمینه مدیریت انرژی، طراحی و نصب پست های فشار قوی، طراحی سایت های صنعتی و ترانس های برق.
Contact: y_ebneali@asiawatt.com

محمد ثمری

مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات


سابقه بیش از 15 سال در طراحی و پیاده سازی نرم افزار های تحت نت و نیز مدیریت پروژه های نرم افزاری
Contact: M.Samari@asiawatt.com

مینا نادری

مدیر دپارتمان بازرگانی


با بیش از 16 سال تجربه در زمینه کاليبراسیون تجهیزات اندازه گیری و تجارت بین المللی

Contact: mina@asiawatt.com